मोबाईल

मम्मी सोड *मोबाईल* माझ्या सोबत बोल थोडावेळ बागेमध्ये खेळु आपण चल…! सोबत तुला नेहमी *मोबाईल* लागतो केवळ घरी आल्यावर तरी घे ना मला जवळ…! रात्रभर *मोबाईल* असतो तुझ्या उशाला तरीसुद्धा दिवसभर सोबत ठेवते कशाला…? पप्पा आज *मोबाईल* ऑफिसमध्ये विसरा माझा … Readmore +

Category: Poem