नक्की वाचा कारण ह्या लाइन तुम्हाला एक दिशा देतील.
😃😃😃

एकदा गावात सगळ्या लोकानी पाउस पडण्यासाठी प्रार्थना करण्याच ठरवल,
प्रार्थनेच्या दिवशी एक मुलगा छत्री घेउन आला….
– याला श्रद्धा म्हणतात

😃😃😃
ज्या वेळी लहान मुलाला आपण हवेत फेकतो तेव्हा ते मूल हसत कारण आपण त्याला झेलू हां विश्वास त्याला असतो…
– याला विश्वास म्हणतात

😃😃😃

उद्याचा दिवस बघू, याची खात्री नसतानाही आपण आलार्म लावून झोपतो….
– याला आशा म्हणतात..!!!

🌼🌼
भविष्याची जराही कल्पना नसताना आपण मोठ्या गोष्टींच नियोजन करतो….
-याला आत्मविश्वास म्हणतात…!!!

😃😃😃

जग दुःख भोगत आहे हे ठावुक असुनही आपण लग्न करतो…
-याला ओवर कॉन्फिडन्स म्हणतात…!!!

😜😜😜
आयुष्यात माणसं कमावणारा सर्वात श्रीमंत असतो.

कारण पैसा तर भिकारी पण कमावतो.

——-!!——-

Comment :