मम्मी सोड *मोबाईल*
माझ्या सोबत बोल
थोडावेळ बागेमध्ये
खेळु आपण चल…!

सोबत तुला नेहमी
*मोबाईल* लागतो केवळ
घरी आल्यावर तरी
घे ना मला जवळ…!

रात्रभर *मोबाईल*
असतो तुझ्या उशाला
तरीसुद्धा दिवसभर
सोबत ठेवते कशाला…?

पप्पा आज *मोबाईल*
ऑफिसमध्ये विसरा
माझा चेहरा होईल
आनंदाने हसरा…!

दिवसभर *मोबाईल*
तुम्ही हातात धरता
माझे बोट धरून
सांगा कधी फिरता…?

पुढच्या जन्मी मला
*मोबाईल* व्हायच आहे
कारण मला दिवसभर
मम्मी आणि पप्पांसोबत
रहायचं आहे…!

Comment :